استاد حامدی نژاد استاد بسیار خوب و مهربانی بود که کلاس پرانرژی داشت و آن را به خوبی اداره میکردند.ایشان استاد مبانی جامعه شناسی ما بودندو بیشتر سعی میکردند درمورد تمام مسائل جامعه برای ما دانشجویان صحبت کنند و اطلاعات زیادی به ما دهند. 

کلاس ایشان بسیار شاد و نشاط آور بود و هیچ کس درتمام طول کلاس اصلا احساس خستگی نمیکرد بلکه بچه ها بسیار مشتاق برای کلاس ایشان بودند.گروهی از بچه ها یک کنفرانسی را ارائه میدادند و این کار باعث میشد یک بحثی در کلاس ایجاد شود و همه افراد کلاس در ان بحث مشارکت کنند و طرز فکر خود را باز گویند و با طرز فکر دیگران آشنا شوند. استاد حامدی نژاد از ما کارنوشت هایی در موضوعاتی مختلف میخواستند که این کار به ما کمک می کرد که بتوانیم استعداد نوشتن و نویسندگی خود را شکوفا کنیم. 

منبع : روزگاری با جامعه |روزگاری با جامعه
برچسب ها : کلاس ,استاد ,جامعه ,ایشان ,کلاس ایشان ,حامدی نژاد ,استاد حامدی